Hakkari Üniversitesi

Akademik Bilgi Sistemi
   


 
English 19 Temmuz 2019 Cuma
Kullanıcı Adı
Şifre
Sayıların Toplamı  
 
   
 


Oturum Açmak İçin Kalan Süre
 


  
DANIŞMANLARIN DİKKATİNE!!!

Tüm öğrencilerin (eski öğrenciler hariç) ders kayıt onay işlemleri Yönetmeliğimizin 8 ile 18. maddesine göre  yapılacaktır.

 MADDE -8

Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki zorunlu ders ve bölüm içi-bölüm dışı seçmeli dersleri alarak 30 AKTS’yi tamamlamakla yükümlüdürler

MADDE -18

a)Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden alır. Ancak öğrenci alt sınıflardan başarısız olduğu dersleri dikkate alarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına haftada 40 AKTS’yi geçmemek şartı ile danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir.

b) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olma ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olması şartı ve 40 AKTS’yi aşmamak kaydıyla bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir.


NOT:Eski Öğrenciler 100'lük sisteme yeni öğrenciler  4'lik sisteme tabi olacaklardır.