EĞİTİM FAKÜLTESİ / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EGK101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 Zorunlu 3
EGK103 Yabancı Dil 1 2+0+0 Zorunlu 3
EGK105 Türk Dili 1 3+0+0 Zorunlu 5
EGK107 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EMB101 Eğitime Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
EMB103 Eğitim Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
ESO101 İlkokulda Temel Matematik 3+0+0 Zorunlu 5
ESO103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EGK102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 Zorunlu 3
EGK104 Yabancı Dil 2 2+0+0 Zorunlu 3
EGK106 Türk Dili 2 3+0+0 Zorunlu 5
EMB102 Eğitim Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
EMB104 Eğitim Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
ESO102 Çevre Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 4
ESO104 İlkokulda Temel Fen Bilimleri 3+0+0 Zorunlu 5
ESO106 Türk Tarihi ve Kültürü 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DOY101 Dijital Okuryazarlık 0+0+0 Zorunlu 3
EMB201 Öğretim Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 3
EMB203 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
ESO201 İlkokulda Drama 2+0+0 Zorunlu 4
ESO203 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları 0+2+0 Zorunlu 3
ESO205 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 6
ESOGKS201 İnsan İlişkileri ve İletişim 2+0+0 Seçmeli 3
ESOMBS201 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2+0+0 Seçmeli 4
ESOS201 Çocuk Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 33
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EGK202 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
EMB202 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
ESO202 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
ESO204 Türkçe Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
ESOGKS202 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2+0+0 Seçmeli 3
ESOMBS202 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2+0+0 Seçmeli 4
ESOS202 Çocuk Psikolojisi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EMB301 Sınıf Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
EMB303 Eğitimde Ahlak ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
ESO301 Hayat Bilgisi Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
ESO303 Matematik Öğretimi 1 3+0+0 Zorunlu 4
ESO305 Fen Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
ESOGKS301 Sanat ve Estetik 2+0+0 Seçmeli 3
ESOMBS301 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2+0+0 Seçmeli 4
ESOS301 Alternatif Eğitim Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2+0+0 Zorunlu 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
ESO302 Sosyal Bilgiler Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
ESO304 Matematik Öğretimi 2 3+0+0 Zorunlu 4
ESO306 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
ESOGKS302 Mesleki İngilizce 2+0+0 Seçmeli 3
ESOMBS302 Eğitimde Program Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 4
ESOS302 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EMB401 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+6+0 Zorunlu 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2+0+0 Zorunlu 3
ESO401 Müzik Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
ESO403 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
ESOMBS401 Eğitimde Proje Hazırlama 2+0+0 Seçmeli 4
ESOS401 İlkokul Programı 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EMB402 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 12
EMB404 Okullarda Rehberlik 2+0+0 Zorunlu 3
ESO402 Karakter ve Değer Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 3
ESO404 Görsel Sanatlar Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
ESOMBS402 Öğrenme Güçlüğü 2+0+0 Seçmeli 4
ESOS402 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30