EĞİTİM FAKÜLTESİ / FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
FBÖ101 Genel Fizik I 4+0+0 Zorunlu 8
FBÖ103 Genel Kimya I 4+2+0 Zorunlu 8
FBÖ105 Genel Matematik I 4+0+0 Zorunlu 4
MB101 Eğitim Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
TRD101 Türkçe 1 : Yazılı Anlatım 2+0+0 Zorunlu 2
BDS101 BDS 3+0+0 Seçmeli 3
[G] SEC101 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
FBÖ102 Genel Fizik II 4+2+0 Zorunlu 8
FBÖ104 Genel Kimya II 4+2+0 Zorunlu 8
FBÖ106 Genel Matematik II 4+0+0 Zorunlu 4
MEB102 Eğitim Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 3
TRD102 Türkçe II : Sözlü Anlatım 2+0+0 Zorunlu 2
BDS102 Bilgisayar Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 3
BDS104 Diksiyon ve Güzel Konuşma 3+0+0 Seçmeli 3
BDS106 Medya ve İletişim 3+0+0 Seçmeli 3
BDS108 Kürt Dil Grameri 3+0+0 Seçmeli 3
[G] SEC102 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 42
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FBÖ201 Genel Biyoloji I 4+2+0 Zorunlu 8
FBÖ203 Çevre Bilimi 3+0+0 Zorunlu 3
FBÖ205 Genel Fizik III 2+0+0 Zorunlu 3
FBÖ207 Genel Kimya III 2+0+0 Zorunlu 3
İNG201 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
MEB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 4
BDS BDS 3+0+0 Seçmeli 3
BİS201 Matematik ve Oyun 2+0+0 Seçmeli 3
BİS203 Matematik ve Yaşam 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEC201 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FBÖ202 Genel Biyoloji II 4+2+0 Zorunlu 8
FBÖ204 YER BİLİMİ 3+0+0 Zorunlu 3
FBÖ206 GENEL FİZİK IV 2+0+0 Zorunlu 3
FBÖ208 Genel Kimya IV 2+0+0 Zorunlu 3
FBÖ210 Fen Teknoloji Programı ve Planlama 3+0+0 Zorunlu 4
İNG202 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
BİS202 MATEMATİK VE SANAT 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEC202 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FBÖ301 Evrim 2+0+0 Zorunlu 3
FBÖ303 Fen öğr. Lab. uygulamaları I 2+2+0 Zorunlu 5
FBÖ305 İstatistik 2+0+0 Zorunlu 4
MEB301 Öğretim Tek. Metaryal Tas. 2+2+0 Zorunlu 5
MEB303 Rehberlik 3+0+0 Zorunlu 4
MEB305 Sınıf Yöntemi 2+0+0 Zorunlu 3
BİS301 Genel Mikrobiyoloji 2+0+0 Seçmeli 3
BİS303 Moleküler Biyoloji 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEC301 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 36
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FBÖ302 Astronomi 2+0+0 Zorunlu 3
FBÖ304 Fen Öğr. Lab. Uygulamaları II 2+2+0 Zorunlu 5
FBÖ306 Topluma Hizmet Uygulaması 1+2+0 Zorunlu 5
FBÖ308 Özel Öğretim Yöntemleri I 2+0+0 Zorunlu 4
MEB302 Ölçme ve Değerlendirme 3+0+0 Zorunlu 4
MEB304 Özel Eğitim 2+0+0 Zorunlu 3
BDS302 BDS 3+0+0 Seçmeli 3
BİS302 Biyokimya 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEC302 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 36
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FBÖ401 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
FBÖ403 Özel Öğretim Yöntemleri II 2+0+0 Zorunlu 4
FBÖ405 Okul Deneyimi 1+0+0 Zorunlu 8
BDS401 BDS 3+0+0 Seçmeli 3
BİS401 Viroloji 2+0+0 Seçmeli 3
BİS403 Bitki Korumada Biyoteknoloji 2+0+0 Seçmeli 3
BİS405 Matematik Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3
BİS407 Matematik Felsefesi 2+0+0 Seçmeli 3
BİS409 Aromatik Kimya 2+0+0 Seçmeli 3
BİS411 Heterosiklik Kimya 2+0+0 Seçmeli 3
BİS413 Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 3
BİS415 Aktif Öğrenme Stratejileri 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEC401 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 48
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FBÖ402 Öğretmenlik Uygulaması 2+6+0 Zorunlu 15
FBÖ404 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
MEB402 Türk Eğitim Sis. Okul Yöntemi 2+0+0 Zorunlu 3
BDS402 BDS 3+0+0 Seçmeli 3
BİS402 Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmaları 2+0+0 Seçmeli 3
BİS404 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 3
BİS406 Eğitimde Güncel Sorunlar 2+0+0 Seçmeli 3
BİS408 Öğretmen Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEC402 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 42